Privatlivspolitik

                                                                                                                                   Opdateret

16.10.18

Klubekspertens Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Klubeksperten indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, mobilnummer, e-mailadresse mv.

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

Sports Store ApS
Frederikssundsvej 171
2700 Brønshøj
Tlf: 38807913
Email: kasper@sportsstore.dk
CVR.nr. 20076097


Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne tilbyde målrettet SMS-markedsføring på baggrund af oplyste informationer, samt administration af kundeklubben. Vores behandling af personoplysninger er baseret på samtykke jfr. Artikel 6, stk.1 litra a i databeskyttelsesforordningen.

Databehandlere

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Sports Store benytter ikke databehandlere placeret udenfor EØS.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger du har oplyst i forbindelse med SMS-kundeklubben, opbevares så længe medlemskabet opretholdes. Opløses medlemskabet vil oplysningerne blive slettet så snart vi ikke har hjemmel til opbevaring længere.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder. Disse er:

Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.

Ret til indsigt – Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
Ret til berigtigelse – få rettet urigtige personoplysninger
Ret til sletning – Du kan få slettet oplysninger medmindre der er anden hjemmel i lov til opbevaring.
Ret til begrænsning – Du har ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Ret til dataportabilitet – Du har ret til at få udlæst de oplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at benytte dine rettigheder, skal du kontakte Sport Store

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse er modtaget, med mindre anmodningens kompleksitet og omfang ikke muliggør det. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jævnfør persondataforordningens artikel 12 stk.3.

Ændring og opdatering af privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret”. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til Sport Store, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.